Credits

Zeeuws Klassiek is een initiatief van Het Zeeuws Orkest, maar is een uitgave van een samenwerking van participerende ­
­gezelschappen, festivals en podia in ­Zeeland rond het thema klassieke muziek.


Hoofdredactie:

Rob Bakker.


Redactie:

Wietske Lelie, Martijn Hop, Alwin Baart, Hennie van der Schoor, ­Caroline Jaquet en de partici­perende gezelschappen, festivals en podia in Zeeland.


Art-direction:

Magazine en website: Marcel Urgert van Reclamebureau La Dolce Vita, Middelburg.


Drukwerk:

Dave Herselman, Liefdevoordrukwerk.nl


Fotografie:

Hans Colijn, Walter Calbo, Henri Berlize en Linda Hemmes (omslagfoto’s), en alle andere fotografen die een foto of beeld hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit nummer.


Redactie-adres:

Postbus 487, 4330 AL Middelburg
E: redactie.zeeuwsklassiek@gmail.com


Verspreiding:

Zeeuws Klassiek wordt door culturele partners in een aantal gevallen toegezonden aan hun donateurs of vrienden. Verder wordt het tijdschrift als meeneemexemplaar verspreid op plaatsen in de provincie waar liefhebbers van klassieke muziek komen zoals: theaters en podia, wijkgebouwen, gemeentehuizen, provinciehuis, huisartsen- en fysiotherapeutenpraktijken, boekwinkels, platenzaken, lifestyle winkels, notarissen e.d. Als de Magazines op een locatie niet meer voorradig zijn of wanneer u een nieuwe locatie kent waar vraag is naar het Magazine, dan kunt u dit mailen naar: redactie.zeeuwsklassiek@gmail.com


Oplage:

10.000
ISSN: 2589-8531


Huisstijl:

Geïnspireerd door ‘LAND IN ZEE MERKSTIJL’ van Das Buro en Evenhuis & Van Broekhoven, Provincie Zeeland, NV Economische Impuls en VVV Zeeland.


Disclaimer:

Van al het gebruikte beeldmateriaal in ZEEUWS KLASSIEK is met alle mogelijke zorgvuldigheid getracht bron of rechthebbende te achterhalen. De aard van het gebruikte beeldmateriaal brengt evenwel met zich mee, dat in sommige gevallen rechthebbenden in ­redelijkheid niet kunnen worden achter­haald. Indien enig (rechts)persoon meent recht te kunnen doen gelden op de content van onderhavige publicatie, gelieve zich in verbinding te stellen met de redactie.


Copyright 2018:

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie.